Kim jest doradca?

Kim jest doradca finansowy Partners?

Partners jest obecnie największą spółką doradztwa finansowego na czeskim rynku, a z początkiem 
2012 roku wszedł na rynek w Polsce z identyczną ideą oraz celem, by stać się w najbliższych latach numerem jeden. 

Doradztwo finansowe INACZEJ świadczone jest przez ponad dwustu doradców na terenie całej Polski. Każdy doradca finansowy Partners przechodzi selekcję, serię egzaminów oraz jest na bieżąco wspierany systemem kształcenia. Współpraca doradcy z Partners rozpoczyna się miesięcznym szkoleniem pod kierownictwem menedżerów Partners, pod koniec którego każdy zainteresowany stanowiskiem doradcy lub menedżera Partners, zdaje egzamin, który obejmuje fachową wiedzę o produktach oraz rozmowę z komisją złożoną z dyrektorów i menedżerów Partners oraz przedstawicieli centrali spółki. 

Osoba, która zda pomyślnie oba egzaminy, może rozpocząć działalność jako doradca finansowy Partners. Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym jest nieustanne kształcenie się oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności. Akademia doradztwa finansowego Partners jest unikatowym systemem kształcenia, który wspiera rozwój każdego doradcy, ich umiejętności miękkich oraz fachowej wiedzy. Dodatkowo organizujemy dla naszych doradców seminaria edukacyjne, poszerzające ich wiedzę na temat mechanizmów i produktów finansowych oraz wszystkich współzależności rozporządzania finansami. 

Kodeks etyczny Partners

W Partners nie zarabiamy na klientach, lecz wspólnie z nimi. Z tego względu bardzo ważne dla nas jest  przestrzeganie zasad etycznych podczas współpracy. Podstawową zasadą  jest zaufanie oraz zobowiązanie do  utrzymywania informacji na temat finansów klientów w całkowitej tajemnicy.

Ważna jest także otwartość informacyjna: zawsze będziemy Ci dostarczać maksimum informacji o rynku finansowym, cechach i charakterze produktów, abyś mógł/mogła łatwo i trafnie podejmować decyzje.

Nie zgadzamy się z nierównowagą informacyjną między instytucjami finansowymi oraz społeczeństwem, dlatego też staramy się ją zmniejszać poprzez przekazywanie klientom – za pośrednictwem doradców finansowych Partners, centrali spółki oraz innych kanałów – pełnych i rzetelnych informacji na temat produktów i aktualnej sytuacji rynkowej.

Każdy doradca finansowy Partners podczas pracy przestrzega Kodeksu etycznego Partners, którego brzmienie znajdziesz TUTAJ.

Jeśli zdarzyłoby się, że będziesz niezadowolony/a z usług doradcy finansowego Partners, wszelkie uwagi oraz skargi możesz przekazać za pośrednictwem:

 • e- maila: reklamacje@partnerspl.pl
 • pocztą na adres: 
  Partners Financial Services Polska S.A. 
  Reklamacje 
  Al. W.Korfantego 2
  40-004 Katowice
 • osobiście pod wyżej wskazanym adresem.

Skargi i reklamacje rozpatrywane są przez Dział Usług Prawnych i Zgodności. Procedury związane ze składaniem, rozpatrywaniem oraz ewidencjonowaniem skarg i reklamacji określa Regulamin Reklamacyjny Partners.